COVID-19

Ook in Ghana is het Covid-19 virus opgedoken. Het land is, op het moment van schrijven (April 2020), in ‘lock down’ status waardoor zowel personen- als goederenverkeer nagenoeg plat ligt.

Stichting WoraeCare zet zich in om zoveel als mogelijk preventie maatregelen te treffen in de kliniek en in de omliggende dorpen en steden. Daarnaast zetten wij ons in om zowel bewustwording als basis  preventiemiddelen onder de bevolking te verspreiden. Net als in de rest van de wereld is er echter een chronisch tekort aan mondkapjes, medische handzeep (sanitizers), en beschermende medische pakken.

Wij, en de gehele Ghanese bevolking,  kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken!!

Aangezien (op dit moment) het land in lock-down status verkeerd is het voor ons niet mogelijk om (medische) goederen vanuit Europa naar Ghana te transporteren. Voor het inkopen van basis preventiemiddelen maar ook specialistische beschermende kleding voor in de kliniek, zijn wij op dit moment genoodzaakt in te kopen bij de officiële lokale instantie(s). hier is echter eveneens een chronisch te kort aan middelen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.